កត់ត្រាពេលវេលារបស់យើង

- January 31, 2021

យើងមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកវិទ្យាជាន់ខ្ពស់ជាតិដែលមានរោងចក្រផលិតផលិតផលថែរក្សាស្បែក OEM និងអូឌីអឹមជាង ៧០០០ ម៉ែត្រការ៉េ។ បច្ចុប្បន្ននេះយើងបានបង្កើតស៊េរីផលិតផលសម្រាប់ថែរក្សាស្បែកដែលមានមុខងារឈ្មោះថា Recallmode ។ ក្រុមស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្ររបស់យើងក៏អាចជួយដល់អតិថិជនលំដាប់ខ្ពស់ម្នាក់ៗក្នុងការធ្វើម៉ាកផលិតផលថែរក្សាស្បែកថ្មីៗ។


Record our time

Record our time

Record our time

Record our time