ទាក់ទងជាមួយពួកយើង

មិនថាអ្នកចង់ទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមអំពីអ្វីហេតុអ្វីនិងរបៀបដែលយើងធ្វើអ្វីដែលយើងត្រូវការត្រូវការជំនួយពីអ្វីដែលអ្នកកំពុងបង្កើតចង់ចាប់ដៃគូរឺគ្រាន់តែនិយាយសួស្តី! អ្នក


ទូរស័ព្ទលេខ៖ +៨៦ ១៣២ ៨៦៨១ ៤៥៧៩

អ៊ីម៉ែល៖ ៧៧២៩៣៤៨១៦@qq.com

Whatsapp: +៨៦ ១៣២ ៨៦៨១ ៤៥៧៩

phone1.png បន្ថែម៖ Greenland Huichuang ផ្លាហ្សា, លេខ ៦ ផ្លូវ Kexing ឧទ្យានវិទ្យាសាស្ត្រឯកជនក្វាងចូវ, ១៦៣៣ ផ្លូវខាងជើងតាយួនតំបន់ក្វាងចូវចិន